သမိုင်းမှတ်တိုင်နှင့် ဆုတံဆိပ်များ

၂၀၁၁
 • အထွေထွေဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများအတွက် IME Construction Co.,Ltd ကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
 • သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် တစ်စိတ်တစ်‌ဒေသ ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အတွက် Southern World Mining Co.,Ltd ကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၃
 • မြန်မာ့အိမ်၊ခြံ၊မြေလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် IME Property Co.,Ltd ကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၅
 • The Leaf Residence & Tower ‌ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကို စတင်ခဲ့ပါသည်။
 • Aramaw Nyaung Shwe Resort ဆောက်လုပ်ရေးကို စတင်ခဲ့ပါသည်။
 • ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းများကို တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် IME International Co.,Ltd ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
 • IME International Co.,Ltd သည် Goodyear OTR တာယာရောင်းချရန်အတွက် မြန်မာပြည်၏ တစ်ဦးတည်းရောင်းချသူ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
 • ခဲမဖြူနှင့် အဖြိုက်နက်သတ္တုများတူးဖော်နိုင်ရန်အတွက် Southern World Mining Co.,Ltd အနေဖြင့် အကြီးစားနှင့် အသေးစား သတ္တုတူးဖော်ရေး လိုင်စင် ရရှိခဲ့သည်။
၂၀၁၆
 • IME Holdings Co.,Ltd အနေဖြင့် ISO 9001:2008 လက်မှတ်ရရှိခဲ့သည်။
 • IME Construction Co.,Ltd အနေဖြင့် ISO 9001:2008 လက်မှတ်ရရှိခဲ့သည်။
၂၀၁၇
 • Myanmar Property Award 2017 အခမ်းအနားတွင် The Leaf Residence & Tower မှ The Best Condo Design ဆုအား ရရှိခဲ့သည်။
 • Myanmar Property Award 2017 အခမ်းအနားတွင် The Leaf Residence & Tower မှ The Best Residential Interior Design ဆုအား ရရှိခဲ့သည်။
 • IME International Co.,Ltd သည် Triangle OTR and TBR tire များ ရောင်းချရန် မြန်မာပြည်၏ တစ်ဦးတည်းရောင်းချသူ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
 • IME International Co.,Ltd သည် YTO အမည်ရှိ ထွန်စက်များရောင်းချရန် မြန်မာပြည်၏ တစ်ဦးတည်းရောင်းချသူ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
၂၀၁၈
 • IME Holdings Co.,Ltd အနေဖြင့် ISO 9001:2015 လက်မှတ်ရရှိခဲ့သည်။
 • IME Construction Co.,Ltd အနေဖြင့် ISO 9001:2015 လက်မှတ်ရရှိခဲ့သည်။
 • Rene Fashion Brand ကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
 • IME International Co.,Ltd အနေဖြင့် Foton အမည်ရှိ အလတ်စားနှင့်အကြီးစား စီးပွားဖြစ်ကုန်သယ်ယာဉ်များ ရောင်းချရန် မြန်မာပြည်၏ တစ်ဦးတည်းရောင်းချသူ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
 • မြန်မာပြည်တောင်ပိုင်းတွင် သံနှင့် အဖြိုက်နက်သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၉
 • IME International Co.,Ltd သည် Kioti အမည်ရှိ ထွန်စက်များရောင်းချရန် မြန်မာပြည်၏ တစ်ဦးတည်းရောင်းချသူ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
 • ထိုင်ဝမ်မှ franchise ရယူထားသော MR.Cow အမည်ရှိ စားသောက်ဆိုင်အား ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။