အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း

Careers @ IME (Why work with us?)

AT IME, we care and respect for our employees, as well as  provide equal access at all levels. IME is currently offering multiple positions across the range in various fields and for candidates who are willing to start their careers with us. Please drop in your resume or CV to info.hr@imeholdings.com.mm.

Thank you for considering a career at IME.

ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ ACCA (သို့မဟုတ်) CPA ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး(၁၀)နှစ်ရှိရမည်။ လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားသူဖြစ်ရမည်။ ကွန်ပျူတာ နှင့် SAPကဲ့သို့သော စာရင်းကိုင်ဆော့ဝဲများကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်သူဖြစ်ရမည်။ အင်္ဂလိပ်စာ အရေး၊ အဖတ်၊ အပြော ကောင်းမွန်ရမည်။ စာရင်းစစ်စံနှုန်းများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုသိရှိနားလည်သူဖြစ်ရမည်။…
ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားပြီး သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းလက်မှတ်နှင့်ဒီပလိုမာရရှိသူဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး(၃)နှစ်ရှိရမည်။ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်ရမည်။ အင်္ဂလိပ်စာ အရေး၊ အဖတ်၊ အပြော ကောင်းမွန်ရမည်။ လူမှုဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ Risk ကိုအခြေခံသောစာရင်းများစစ်ဆေးခြင်းကို သိရှိနားလည်သူဖြစ်ရမည်။
B.com/ Bachelor's degree with ACCA Part II 3 years working experiences in related field Excellent interpersonal skills and attention to…
ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားပြီး သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းလက်မှတ်(သို့မဟုတ်)ဒီပလိုမာရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၃)နှစ်ရှိရမည်။ အရောင်းပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ၊ လူမှုဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်ရမည်။ အင်္ဂလိပ်စာ အရေး၊ အဖတ်၊ အပြော ကောင်းမွန်ရမည်။ ကွန်ဒို၊ တိုက်ခန်းများနှင့်အိမ်ယာများရောင်းချြခင်းတို့တွင် အတွေ့အကြုံရှိပါကပိုအဆင်ပြေသည်။
ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၁)နှစ်ရှိရမည်။ လူမှုဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်ရမည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်မားကက်တင်းဆိုင်ရာအယူအဆများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအားနားလည်သိရှိသူဖြစ်ရမည်။ ဖြန့်ကျက်တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်စွမ်းရှိရမည်။  
ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားပြီး သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းလက်မှတ်(သို့မဟုတ်)ဒီပလိုမာရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၃)နှစ်ရှိရမည်။ သက်ဆိုင်ကုန်ပစ္စည်း၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်စေျးကွက်အနေအထားအားသိရှိနားလည်ရမည်။ အရောင်းပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအားကောင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်။ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်ရမည်။ အင်္ဂလိပ်စာ အရေး၊ အဖတ်၊ အပြော ကောင်းမွန်ရမည်။ လူမှုဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်ရမည်။
ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားပြီး သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းလက်မှတ်(သို့မဟုတ်)ဒီပလိုမာရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၃)နှစ်ရှိရမည်။ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်ရမည်။ အင်္ဂလိပ်စာ အရေး၊ အဖတ်၊ အပြော ကောင်းမွန်ရမည်။ လူမှုဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်ရမည်။ ဖက်ရှင်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုများအားသိရှိနားလည်ပြီးဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်ရမည်။ ဖက်ရှင်ပစ္စည်းများကို လူအများစိတ်ဝင်စားဖွယ် ဖြစ်အောင် ဆိုင်တွင်စီစဉ်ထားရှိပေးနိုင်ရမည်။
ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားပြီး သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းလက်မှတ်(သို့မဟုတ်)ဒီပလိုမာရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၃)နှစ်ရှိရမည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်မားကက်တင်းဆိုင်ရာအယူအဆများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအားနားလည်သိရှိသူဖြစ်ရမည်။ ဖြန့်ကျက်တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်စွမ်းရှိရမည်။ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်ရမည်။ အင်္ဂလိပ်စာ အရေး၊ အဖတ်၊ အပြော ကောင်းမွန်ရမည်။ အွန်လိုင်းမားကက်တင်းအတွက်ဒီဇိုင်းများနှင့် စာသားများအား ကျွမ်းကျင်စွာရေးသားဖန်တီးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားပြီး သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းလက်မှတ်နှင့်ဒီပလိုမာရရှိသူဖြစ်ရမည်။ အရောင်းပိုင်းဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံ(၂)နှစ်ရှိရမည်။ ဖက်ရှင်ဆိုင်ရာပြိုင်ဆိုင်မှုများ၊ လူကြိုက်များမှုများနှင့်ဖောက်သည်များအကြောင်း သိရှိနားလည်ရမည်။ ကွန်ပျူတာအသုံးပြုတတ်ရမည်။ ဝန်ထမ်းများစိတ်ဓာတ်တက်ကြွလာအောင်မြှင့်တင်ပေးနိုင်သောဉီးဆောင်မှုရှိရမည်။ ချမှတ်ထားသောပန်းတိုင်ကို အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိရမည်။ ရံဖန်ရံခါခရီးသွားလာနိုင်ရမည်။
ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ ACCA (သို့မဟုတ်) CPA ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး(၁၀)နှစ်ရှိရမည်။ လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားသူဖြစ်ရမည်။ ကွန်ပျူတာ နှင့် SAPကဲ့သို့သော စာရင်းကိုင်ဆော့ဝဲများကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်သူဖြစ်ရမည်။ အင်္ဂလိပ်စာ အရေး၊ အဖတ်၊ အပြော ကောင်းမွန်ရမည်။ စာရင်းစစ်စံနှုန်းများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုသိရှိနားလည်သူဖြစ်ရမည်။…
ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားပြီး သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းလက်မှတ်နှင့်ဒီပလိုမာရရှိသူဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး(၃)နှစ်ရှိရမည်။ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်ရမည်။ အင်္ဂလိပ်စာ အရေး၊ အဖတ်၊ အပြော ကောင်းမွန်ရမည်။ လူမှုဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ Risk ကိုအခြေခံသောစာရင်းများစစ်ဆေးခြင်းကို သိရှိနားလည်သူဖြစ်ရမည်။
com/ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားပြီး ACCA Part II ဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး(၃)နှစ်ရှိရမည်။ လူမှုဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်ရမည်။ အင်္ဂလိပ်စာ အရေး၊ အဖတ်၊ အပြော ကောင်းမွန်ရမည်။ SAP ကဲ့သို့သော စာရင်းကိုင်ဆော့ဝဲများအသုံးပြုတတ်ရမည်။
ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားပြီး သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းလက်မှတ်(သို့မဟုတ်)ဒီပလိုမာရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၃)နှစ်ရှိရမည်။ အရောင်းပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ၊ လူမှုဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်ရမည်။ အင်္ဂလိပ်စာ အရေး၊ အဖတ်၊ အပြော ကောင်းမွန်ရမည်။ ကွန်ဒို၊ တိုက်ခန်းများနှင့်အိမ်ယာများရောင်းချြခင်းတို့တွင် အတွေ့အကြုံရှိပါကပိုအဆင်ပြေသည်။
ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၁)နှစ်ရှိရမည်။ လူမှုဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်ရမည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်မားကက်တင်းဆိုင်ရာအယူအဆများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအားနားလည်သိရှိသူဖြစ်ရမည်။ ဖြန့်ကျက်တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်စွမ်းရှိရမည်။
ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားပြီး သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းလက်မှတ်(သို့မဟုတ်)ဒီပလိုမာရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၃)နှစ်ရှိရမည်။ သက်ဆိုင်ကုန်ပစ္စည်း၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်စေျးကွက်အနေအထားအားသိရှိနားလည်ရမည်။ အရောင်းပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအားကောင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်။ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်ရမည်။ အင်္ဂလိပ်စာ အရေး၊ အဖတ်၊ အပြော ကောင်းမွန်ရမည်။ လူမှုဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်ရမည်။
ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားပြီး သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းလက်မှတ်(သို့မဟုတ်)ဒီပလိုမာရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၃)နှစ်ရှိရမည်။ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်ရမည်။ အင်္ဂလိပ်စာ အရေး၊ အဖတ်၊ အပြော ကောင်းမွန်ရမည်။ လူမှုဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်ရမည်။ ဖက်ရှင်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုများအားသိရှိနားလည်ပြီးဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်ရမည်။ ဖက်ရှင်ပစ္စည်းများကို လူအများစိတ်ဝင်စားဖွယ် ဖြစ်အောင် ဆိုင်တွင်စီစဉ်ထားရှိပေးနိုင်ရမည်။
ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားပြီး သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းလက်မှတ်(သို့မဟုတ်)ဒီပလိုမာရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၃)နှစ်ရှိရမည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်မားကက်တင်းဆိုင်ရာအယူအဆများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအားနားလည်သိရှိသူဖြစ်ရမည်။ ဖြန့်ကျက်တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်စွမ်းရှိရမည်။ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်ရမည်။ အင်္ဂလိပ်စာ အရေး၊ အဖတ်၊ အပြော ကောင်းမွန်ရမည်။ အွန်လိုင်းမားကက်တင်းအတွက်ဒီဇိုင်းများနှင့် စာသားများအား ကျွမ်းကျင်စွာရေးသားဖန်တီးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားပြီး သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းလက်မှတ်နှင့်ဒီပလိုမာရရှိသူဖြစ်ရမည်။ အရောင်းပိုင်းဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံ(၂)နှစ်ရှိရမည်။ ဖက်ရှင်ဆိုင်ရာပြိုင်ဆိုင်မှုများ၊ လူကြိုက်များမှုများနှင့်ဖောက်သည်များအကြောင်း သိရှိနားလည်ရမည်။ ကွန်ပျူတာအသုံးပြုတတ်ရမည်။ ဝန်ထမ်းများစိတ်ဓာတ်တက်ကြွလာအောင်မြှင့်တင်ပေးနိုင်သောဉီးဆောင်မှုရှိရမည်။ ချမှတ်ထားသောပန်းတိုင်ကို အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိရမည်။ ရံဖန်ရံခါခရီးသွားလာနိုင်ရမည်။
ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ ACCA (သို့မဟုတ်) CPA ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး(၁၀)နှစ်ရှိရမည်။ လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားသူဖြစ်ရမည်။ ကွန်ပျူတာ နှင့် SAPကဲ့သို့သော စာရင်းကိုင်ဆော့ဝဲများကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်သူဖြစ်ရမည်။ အင်္ဂလိပ်စာ အရေး၊ အဖတ်၊ အပြော ကောင်းမွန်ရမည်။ စာရင်းစစ်စံနှုန်းများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုသိရှိနားလည်သူဖြစ်ရမည်။…
ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားပြီး သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းလက်မှတ်နှင့်ဒီပလိုမာရရှိသူဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး(၃)နှစ်ရှိရမည်။ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်ရမည်။ အင်္ဂလိပ်စာ အရေး၊ အဖတ်၊ အပြော ကောင်းမွန်ရမည်။ လူမှုဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ Risk ကိုအခြေခံသောစာရင်းများစစ်ဆေးခြင်းကို သိရှိနားလည်သူဖြစ်ရမည်။
B.com ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားပြီး ACCA Part II ဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး(၃)နှစ်ရှိရမည်။ လူမှုဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်ရမည်။ အင်္ဂလိပ်စာ အရေး၊ အဖတ်၊ အပြော ကောင်းမွန်ရမည်။ SAP ကဲ့သို့သော စာရင်းကိုင်ဆော့ဝဲများအသုံးပြုတတ်ရမည်။
ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားပြီး သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းလက်မှတ်(သို့မဟုတ်)ဒီပလိုမာရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၃)နှစ်ရှိရမည်။ အရောင်းပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ၊ လူမှုဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်ရမည်။ အင်္ဂလိပ်စာ အရေး၊ အဖတ်၊ အပြော ကောင်းမွန်ရမည်။ ကွန်ဒို၊ တိုက်ခန်းများနှင့်အိမ်ယာများရောင်းချြခင်းတို့တွင် အတွေ့အကြုံရှိပါကပိုအဆင်ပြေသည်။
ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၃)နှစ်ရှိရမည်။ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်ရမည်။ အင်္ဂလိပ်စာ အရေး၊ အဖတ်၊ အပြော ကောင်းမွန်ရမည်။ လူမှုဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအားသိရှိနားလည်သူဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာရုံးစာရွက်စာတမ်းကိစ္စများအားကျွမ်းကျင်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားပြီး သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းလက်မှတ်(သို့မဟုတ်)ဒီပလိုမာရရှိထားသူဖြစ်ရမည် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၃)နှစ်ရှိရမည် သက်ဆိုင်ကုန်ပစ္စည်း၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်စေျးကွက်အနေအထားအားသိရှိနားလည်ရမည် အရောင်းပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအားကောင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည် ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်ရမည် အင်္ဂလိပ်စာ အရေး၊ အဖတ်၊ အပြော ကောင်းမွန်ရမည် လူမှုဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်ရမည်
ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားပြီး သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းလက်မှတ်(သို့မဟုတ်)ဒီပလိုမာရရှိထားသူဖြစ်ရမည် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၃)နှစ်ရှိရမည် ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်ရမည် အင်္ဂလိပ်စာ အရေး၊ အဖတ်၊ အပြော ကောင်းမွန်ရမည် လူမှုဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်ရမည် ဖက်ရှင်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုများအားသိရှိနားလည်ပြီးဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်ရမည် ဖက်ရှင်ပစ္စည်းများကို လူအများစိတ်ဝင်စားဖွယ် ဖြစ်အောင် ဆိုင်တွင်စီစဉ်ထားရှိပေးနိုင်ရမည်
ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားပြီး သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းလက်မှတ်(သို့မဟုတ်)ဒီပလိုမာရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၃)နှစ်ရှိရမည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်မားကက်တင်းဆိုင်ရာအယူအဆများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအားနားလည်သိရှိသူဖြစ်ရမည်။ ဖြန့်ကျက်တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်စွမ်းရှိရမည်။ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်ရမည်။ အင်္ဂလိပ်စာ အရေး၊ အဖတ်၊ အပြော ကောင်းမွန်ရမည်။ အွန်လိုင်းမားကက်တင်းအတွက်ဒီဇိုင်းများနှင့် စာသားများအား ကျွမ်းကျင်စွာရေးသားဖန်တီးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားပြီး သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းလက်မှတ်နှင့်ဒီပလိုမာရရှိသူဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အတွေ့အကြုံ(၅)နှစ်အထက်ရှိရမည်။ လူမှုဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ ဌါနဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအားကျွမ်းကျင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ ခရီးသွားနိုင်ရမည်။
 ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားပြီး သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းလက်မှတ်နှင့်ဒီပလိုမာရရှိသူဖြစ်ရမည်။  သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အတွေ့အကြုံ(၅)နှစ်အထက်ရှိရမည်။  လူမှုဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။  ဌါနဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအားကျွမ်းကျင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။  ခရီးသွားနိုင်ရမည်။