ချဥ်းကပ်ဆောင်ရွက်ချက်များ

ကော်ပိုရိတ်တာဝန်ယူမှု
ချဥ်းကပ်ဆောင်ရွက်ချက်များ

ချဥ်းကပ်ဆောင်ရွက်ချက်များ

IME Group အနေဖြင့် အကျိုးသက်ဆိုင်သူများအားလုံးအတွက် ရေရှည်တန်ဖိုးများဖန်တီးရန် ကုမ္ပဏီ၏ vision နှင့်အညီ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ ဇယားသည် IME Group ၏ လက်ရှိလုပ်ဆောင်ချက်များအား ရှင်းလင်းပြသထားသည်။

အကျိုးသက်ဆိုင်သူများ မျှော်မှန်းချက်များ ကုမ္ပဏီ၏ mission တွင် တစ်စိတ်တစ်ဒေသလုပ်ဆောင်ချက်များ ရလဒ်များ
Clients များ
 • အရည်အသွေးမြင့်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန်၊
 • ဝယ်ယူသူများ လက်လှမ်းမီနိုင်သည့် စျေးနှုန်းများဖြစ်ရန်၊
 • ကျွမ်းကျင်သောဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်နိုင်ရန်၊
 • စျေးကွက်အတွင်း သုံးစွဲသူစိတ်ကျေနပ်မှုအမြင့်ဆုံးရရှိရန်၊
 • စျေးကွက်တစ်ခုချင်းစီအတွက် အကောင်းမွန်ဆုံးဝန်ဆောင်မှုနှင့် အရည်အသွေးမြင့် ကုန်ပစ္စည်းများ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနိုင်ရန်၊
 • အရောင်းပမာဏ
 • သုံးစွဲသူစိတ်ကျေနပ်မှု
စီးပွားဖက်များ
 • မြန်မာပြည်တွင် ချမှတ်ထားသော ဥပ‌‌ဒေများနှင့် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများ အား လေးစားလိုက်နာရန်၊
 • စျေးကွက်အား ချဲ့ထွင်နိုင်ရန်၊
 • ကောင်းမွန်သော corporate governance ကိုလက်ခံကျင့်သုံးသည့် မြန်မာပြည်ရှိကုမ္ပဏီများကြားထိပ်ဆုံးနေရာတွင် ရောက်ရှိနိုင်ရန်၊
 • Transaction အရေအတွက်
 • Audits စစ်ဆေးခဲ့သည့် အရေအတွက်
 • Code of Conduct အား ချိုးဖောက်ရန်အလားအလာရှိသည့် အရေအတွက်
ဝန်ထမ်းများ
 • ကောင်းမွန်၍ လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိသော လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေရန်နှင့် careers အခွင့်အလမ်းကောင်းများအား ဖန်တီးပေးနိုင်ရန်၊
 • ဝန်ထမ်းများ ပျော်ရွှင်စွာဖြင့် အတူတကွတိုးတက်စေနိုင်သည့် လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုဖန်တီးရန်၊
 • IME Group အနေဖြင့် လုပ်ဆောင်နေသည့် စီးပွားရေးကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ရှေ့ပြေးလုပ်ဆောင် နိုင်သည့် ကုမ္ပဏီများဖြစ်ရန်အတွက် လူသားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ရင်းနှီးမြှပ်နှံရန်၊
 • ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်ကျေနပ်မှု
 • မတော်တဆဖြစ်ပွားမှု အရေအတွက်
 • ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီ ရရှိနိုင်သည့် ပျှမ်းမျှ သင်တန်းချိန်အရေအတွက်
 • ရာထူးတိုးခဲ့သည့် ဝန်ထမ်းအရေအတွက်
မြန်မာ့လူနေမှု ပတ်ဝန်းကျင်
 • တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်စေရန်၊
 • အခွန်ပေးဆောင်နိုင်ရန်၊
 • လူမှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ နည်း၊ ဥပ‌ဒေများအား လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊
 • နိုင်ငံတော်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူသားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊
 • ကောင်းမွန်သော ကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် ထုတ်ပြန်ကြေငြာမှု
 • တိုင်ကြားချက်လက်ခံရရှိမှု အရေအတွက်
 • လှူဒါန်းထည့်ဝင်သည့်ပမာဏ
 • အခွန်ပေးဆောင်မှုပမာဏ