About IME

About
About IME

ABOUT IME GROUP

IME Groupသည် ၂၀၁၁ခုနှစ်တွင် မတူကွဲပြားသောကုမ္ပဏီများပေါင်းစည်းတည်ထောင်ထားသည် ပုဂ္ဂလိကပိုင် လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ IME Group သည် “လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းကဏ္ဍများအာလုံးတွင် ဦးဆောင်နိုင်ပြီး နိုင်ငံအတွင်း ထိပ်ဆုံးမှ ဦးဆောင်နေသော ကော်ပိုရိတ်လုပ်ငန်းစုတစ်ခုဖြစ်လာစေရန်နှင့် အားလုံးအတွက်ပိုမို ကောင်းမွန်သော အနာဂတ်ကို ဖန်တီးပေးနိုင်ရန်” ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

IME Group သည် စတင်တည်ထောင်ခဲ့စဉ်ကတည်းက ရှယ်ယာဝင်များ၊ ဖောက်သည်များ၊ ဝန်ထမ်းများ၏ အားပေးထောက်ခံမှူနှင့် ယုံကြည်မှုကို ရရှိနိုင်ခဲ့သည်။ အကျိုးသက်ဆိုင်သူများအားလုံး၏ ထောက်ခံမှုများ ကြောင့် IME Group သည် ယခုအခါတွင် မတူကွဲပြားသော စီးပွားရေးအခန်းကဏ္ဍများတွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး အိမ်၊ ခြံ၊ မြေလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ကုန်သွယ်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်း စသည့် များစွာသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် အချန်ပြည့်ဝန်ထမ်းပေါင်း ၆၀၀ကျော်ခန့်အပ်၍ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ IME Group သည် ယနေ့အချိန် အလယ်အလတ်လုပ်ငန်းတစ်ခု အဖြစ် စဉ်းစားနိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ကျွန်တော်တို့အားလုံးသည် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော ကဏ္ဍများတွင် ဦးဆောင်နိုင်ရန်အတွက် အလွန်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပါသည်။

IME Group တွင် ဝန်ထမ်းများသည် ရှုထောင့်ပေါင်းစုံမှမျှတစွာနှင့် လေးစားစွာဆက်ဆံခံရပါသည်။ လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ်သည် အောင်မြင်ရန်အဓိကကျသော အချက်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့အားလုံးသည် ဝန်ထမ်းများအားလုံးအတွက် အကျိုးပြုသော အသက်မွေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများကို ထောက်ပံ့ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ထူးချွန်သော လူအင်အားအဖွဲ့နှင့်အတူ ကျွန်တော်တို့သည် ယုံကြည်မှုနှင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းကဏ္ဍများအားလုံးတွင် ဦးဆောင် နိုင်သောလုပ်ငန်းစုဖြစ်ရန် ရည်မှန်းချက်အားအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
construction_360
mining_360