ကော်ပိုရိတ်ဖွဲ့စည်းပုံ

ကုမ္ပဏီအကြောင်း
ကော်ပိုရိတ်ဖွဲ့စည်းပုံ

Corporate Structure

ကုမ္ပဏီများကို ဦးဆောင်နေသော စတင်တည်ထောင်သူ Group CEO နှင့် ၄င်း၏မိသားစုမှ ပိုင်ဆိုင်၍ စီမံခန့်ခွဲနေသော ကုမ္ပဏီများစွာကို စုပေါင်း၍ IME Group ကို ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

IME Group၏ အခြားသောကုမ္ပဏီများမှ အစုရှယ်ယာဝယ်ယူရန် ကုမ္ပဏီ (holding company) မှာ IME Holdings Co., Ltd ဖြစ်ပါသည်။ Group ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်သည့် ဆက်စပ်ကုမ္ပဏီအားလုံးသည် IME Group၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရောက်ရှိနိုင်စေရန်အတွက် တူညီသော ကော်ပိုရိတ်တန်ဖိုးများဖြင့် ဆောင်ရွက်နေပြီး Group မှ အတည်ပြုထားသော ကော်ပိုရိတ်ပေါ်လစီများကို လိုက်နာကျင့်သုံးပါသည်။

Group ၏အဓိက ကုမ္ပဏီများကို အောက်ပါဇယားတွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။

အဖွဲ့အစည်းအမည် မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်သူဦးရေ ဒါရိုက်တာဦးရေ မှတ်ပုံတင်သည့်နှစ်
IME Construction Co., Ltd ၁၁၀၈၄၅၁၃၈ ၂၀၁၁
Southern World Mining Co., Ltd ၁၁၁၀၇၀၉၉၇ ၂၀၁၁
IME Property Co., Ltd. ၁၁၁၄၈၂၃၈၁ ၂၀၁၃
IME Holdings Co., Ltd ၁၁၀၆၅၃၆၇၀ ၂၀၁၅
IME International Co., Ltd. ၁၁၀၄၀၄၉၄၈ ၂၀၁၅
Rene Myanmar Co., Ltd. ၁၁၂၇၀၁၉၃၁ ၂၀၁၇
IME Property Investment Co., Ltd. ၁၁၁၇၁၂၇၄၃ ၂၀၁၈
IME Food Co., Ltd. ၁၁၁၄၈၀၂၇ ၂၀၁၈

Group ၏အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများမှာ ကုမ္ပဏီ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သည့် ဒေါ်ဖုံစုနှင့် အကျိုးဆောင်ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် Group အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သည့် ဦးဇော်မြင့်ထူးတို့ ဖြစ်သည်။

IME Group ၏ ဖွဲ့စည်းပုံကို အောက်တွင် အကျဥ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။