လုပ်ငန်းခွင် အင်တာဗျူးနှင့် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ စွမ်းရည်တိုးမြှင့်မှုသင်တန်းပို့ချပေးခြင်း

NEWS
Job Interview and Selection skills training

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

IME Holdings Group

9 August 2019

လုပ်ငန်းခွင် အင်တာဗျူးနှင့် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ စွမ်းရည်တိုးမြှင့်မှုသင်တန်းပို့ချပေးခြင်း

အလုပ်အင်တာဗျူးနှင့် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ စွမ်းရည်တိုးတက်မြင့်မားစေရန် ရည်ရွယ်ကာ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၂၇) နေ့နှင့် ဩဂုတ်လ (၃)ရက် နေ့တို့တွင် IME ရုံးချုပ်၌ သင်တန်းပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။

ထိုသင်တန်းပို့ချပေးခြင်း၏အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ အလုပ်အင်တာဗျူးလုပ်ဆောင်နေစဉ် သတိထားရ မည့်အချက်များနှင့် မေးခွန်းမေးမြန်းခြင်းကျွမ်းကျင်မှု၊ အလုပ်အင်တာဗျူးအား ဉီးဆောင်မှုနှင့် အလုပ်လာ ရောက်လျှောက်ထားသူများအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးသပ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်စွမ်းရည် အစရှိသည်ကို ဆရာ ဉီးအောင်မင်းမှ သင်တန်းပို့ချပေးခဲ့ကာ၊ ထိုသင်တန်းအား IME Group မှ သက်ဆိုင်ရာတတာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။