Senior Sales Associate

About Company
RENÉ Myanmar Co., Ltd.
Yangon
Job Info
Job Status: Open
No of Vacancies: 2
Date Posted: ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 5, 2020
Expiry Date: February 29, 2020
Job Type: Full Time
Job Level: Any
Years of Experience: 3
Salary Info
Salary Type: Negotiable
Apply on this job
Share this job
  • ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားပြီး သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းလက်မှတ်(သို့မဟုတ်)ဒီပလိုမာရရှိထားသူဖြစ်ရမည်
  • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၃)နှစ်ရှိရမည်
  • သက်ဆိုင်ကုန်ပစ္စည်း၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်စေျးကွက်အနေအထားအားသိရှိနားလည်ရမည်
  • အရောင်းပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအားကောင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်
  • ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်ရမည်
  • အင်္ဂလိပ်စာ အရေး၊ အဖတ်၊ အပြော ကောင်းမွန်ရမည်
  • လူမှုဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်ရမည်