Digital Marketing Associate

About Company
RENÉ Myanmar Co., Ltd.
Yangon
Job Info
Job Status: Open
No of Vacancies: 1
Date Posted: ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 5, 2020
Expiry Date: February 29, 2020
Job Type: Full Time
Job Level: Any
Years of Experience: 3
Salary Info
Salary Type: Negotiable
Apply on this job
Share this job
  • ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားပြီး သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းလက်မှတ်(သို့မဟုတ်)ဒီပလိုမာရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။
  • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၃)နှစ်ရှိရမည်။
  • ဒစ်ဂျစ်တယ်မားကက်တင်းဆိုင်ရာအယူအဆများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအားနားလည်သိရှိသူဖြစ်ရမည်။
  • ဖြန့်ကျက်တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်စွမ်းရှိရမည်။
  • ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်ရမည်။
  • အင်္ဂလိပ်စာ အရေး၊ အဖတ်၊ အပြော ကောင်းမွန်ရမည်။
  • အွန်လိုင်းမားကက်တင်းအတွက်ဒီဇိုင်းများနှင့် စာသားများအား ကျွမ်းကျင်စွာရေးသားဖန်တီးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။