Admin Associate

About Company
IME Property Co., Ltd,
Yangon
Job Info
Job Status: Open
No of Vacancies: 1
Date Posted: ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 5, 2020
Expiry Date: February 29, 2020
Job Type: Full Time
Job Level: Any
Years of Experience: 3
Salary Info
Salary Type: Negotiable
Apply on this job
Share this job
  • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။
  • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၃)နှစ်ရှိရမည်။
  • ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်ရမည်။
  • အင်္ဂလိပ်စာ အရေး၊ အဖတ်၊ အပြော ကောင်းမွန်ရမည်။
  • လူမှုဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
  • ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအားသိရှိနားလည်သူဖြစ်ရမည်။
  • သက်ဆိုင်ရာရုံးစာရွက်စာတမ်းကိစ္စများအားကျွမ်းကျင်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။