ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မှော်ဘီမြို့နယ်၊ ပတ်တန်းကျေးရွာ ကလေးသူငယ် ပြုစုစောင့်ရှောက်မြှင့်တင်ရေးဂေဟာ သို့သွားရောက် လှူတန်းခြင်း

NEWS
Donate to help Orphans and Vulnerable Children

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

IME Holdings Group

Sep 2016

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မှော်ဘီမြို့နယ်၊ ပတ်တန်းကျေးရွာ ကလေးသူငယ် ပြုစုစောင့်ရှောက်မြှင့်တင်ရေးဂေဟာ သို့သွားရောက် လှူတန်းခြင်း

IME Holdings Group of Companies မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မှော်ဘီမြို့နယ်၊ ပတ်တန်းကျေးရွာ အုပ်စု၊ စံပြကွက်သစ် ကလေးသူငယ်ပြုစုစောင့်ရှောက်မြှင့်တင်ရေးဂေဟာသို့ (24-09-2016) ရက်နေ့သွားရောက် လှူတန်းခဲ့ခြင်း။